Siemens SecureEar

Siemens SecureEar är ett formgjutet elektroniskt hörselskydd optimerat för användning i jakt/Industri.

kontakta oss för offert

Kategori:

Beskrivning

SecureEar från Siemens skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett djur eller lövens prassel. Hörselskyddet fungerar helt enkelt som ett akustiskt teleskop som du kan justera för att passa den aktuella situationen. Om din hörsel är bra kommer den att bli ännu bättre med SecureEar.

Möjlighet till medhörning via halsslinga.
Varje ljud som kommer in i dina öron måste först passera genom SecureEar. Det innebär att ljudet når dig på säkrast möjliga sätt. Kraftiga ljud, som t.ex. ett gevärsskott, kan dämpas med upp till 35 decibel.

Siemens SecureEar kräver en avgjutning av dina öron. Kontakta oss för mer information.